Finnish HOWTO

Ari Mäkelä


                                
                        

Versiohistoria
Versio v.2.0.292005-01-05Revised by: am
Changed the license to dual GPL and GFDL. OpenOffice in Finnish in Debian. Language corrections. More verbose "why fi-latin[19] and not fi?".
Versio v.2.0.282004-11-23Revised by: am
Fixed broken link to lyhyt2e.ps.
Versio v.2.0.272004-11-19Revised by: am
How to use comma instead of dot in floating point numbers with tex.
Versio v.2.0.262004-10-19Revised by: am
"Scandinavian letters do not work in program foo. What should I do?"
Versio v.2.0.252004-08-26Revised by: am
SuSE and UTF-8.
Versio v.2.0.242004-08-11Revised by: am
Clearer fi-latin[19] section. Removed obsolete euro.inc.gz. Fixed the broken Euro Character mini-HOWTO link. Better explanation for LC_ALL.
Versio v.2.0.232004-03-10Revised by: am
Updated the tcsh section.
Versio v.2.0.222004-03-03Revised by: am
Removed "export" from Debian /etc/environment.
Versio v.2.0.212003-11-24Revised by: am
lang="fi" attribute to the book element. Language corrections.
Versio v.2.0.202003-01-09Revised by: am
Debian needs xfonts-.*-transcoded packages in order to work properly.
Versio v.2.0.192002-12-29Revised by: am
Added RH 8.1 beta and recode example to UTF-8 chapter.
Versio v.2.0.182002-11-27Revised by: am
loadkeys no more uses the exact file name but fi-latin1. fi-latin9 keymap is now mentioned. Added LC_PAPER to locales section.
Versio v.2.0.172002-11-27Revised by: am
Fixed emacs euro support.
Versio v.2.0.162002-11-27Revised by: am
Red Hat 8 UTF-8 support.
Versio v.2.0.152002-05-09Revised by: am
Added a DocBook XSL tag - because I want to try AxKit on arska.org Finnish HOWTO page.
Versio v.2.0.142002-05-03Revised by: am
Less obscure description of dead keys in X.
Versio v.2.0.132002-04-09Revised by: am
Less obscure description of LC_MESSAGES. Fixed an XML structure error in the locales table. Fixed the forgotten bookinfo date.
Versio v2.0.122002-04-06Revised by: am
More irc stuff. Added set convert-meta off to readline section. Updated Debian specific information to Debian 3.0. More keymap stuff. Removed Red Hat 5.2 stuff. Changed the example locales to fi_FI@euro. Added KDE, Gnome and Emacs to the Euro section. Added fi_FI@euro to the elm section. Added the Debian 3.0 way of locales to the locales section.
Versio v2.0.112002-02-24Revised by: am
More Euro-support links, updated the KDE link. Added "convert-meta off" to bash.
Versio v2.0.102001-10-04Revised by: am
Fixed emacsen on console.
Versio v2.0.92001-10-04Revised by: am
Fixed title of elm-ME+ title from elm to elm-ME+
Versio v2.0.82001-09-26Revised by: am
Corrected the erraneous revhistory order.
Versio v2.0.72001-09-26Revised by: am
Fixed a typo in euro support.
Versio v2.0.62001-09-26Revised by: am
Added euro support.
Versio v2.0.52001-09-14Revised by: am
Fixed locale example. Fixed some typos. Fixed some mark-up errors. Added irc and elm-me+
Versio v2.0.42001-07-18Revised by: am
Completely rewritten.

Abstract

This document describes how to localize GNU/Linux for Finnish users and is intended to replace Pekka Taipale's original Finnish-HOWTO which has not been updated for some time. This document derives from original Finnish HOWTO and more importantly from the Danish-HOWTO by Niels Kristian Bech Jensen.

Language of the HOWTO is Finnish. Non-Finnish users should consult Danish HOWTO which is not in Danish but in English.


Sisällys
1. Johdanto
1.1. Mikä on HOWTO?
1.2. Mistä löydän Finnish HOWTO:n viimeisen version?
1.3. Mitä tämä dokumentti ei käsittele?
1.4. Tekijänoikeuksista ja kopioinnista
1.5. Tekstin esitystavasta
1.6. Kiitokset
2. Näppäimistöasetukset
2.1. Merkistö
3. UTF-8
3.1. Tekstitiedostojen konvertointi UTF-8:ksi
3.2. Red Hat ja UTF-8
3.3. Debian GNU/Linux ja UTF-8
3.4. SuSE ja UTF-8
4. Fontit
4.1. Debian ja X Window Systemin fontit
5. Näytön ja ohjelmien asetukset
5.1. "Skandini eivät toimi. Mitä teen?"
5.2. Locale-asetukset
5.3. Euro-merkki
5.4. Merkit, joita voidaan näyttää GNU/Linuxissa
5.5. Ohjelmakohtaiset merkistöasetukset
5.6. Tekstitiedostoformaatit muilla alustoilla
6. Lokaalituki glibc2:ssa ja uudemmissa
6.1. Yleiset asetukset
6.2. Debian ja lokaalit
Luettelo tauluista
6-1. Lokaalit

Luku 1. Johdanto

1.1. Mikä on HOWTO?

Tämän dokumentin tarkoituksen on antaa ohjeet GNU/Linuxin asetusten suomalaistamiseksi asennuksen jälkeen. Lähtökohtana on tekijän käyttämä Debian GNU/Linux (kirjoitushetkellä versio 3.0), mutta dokumentista on todennäköisesti hyötyä myös muiden jakeluiden käyttäjille, vaikka erityisesti erilaisten käynnistysskriptien nimet ja paikat vaihtelevat eri distribuutioiden välillä hyvinkin paljon.

GNU/Linux on muuttunut paljon sitten Pekka Taipaleen alkuperäisen Finnish-HOWTO:n: sen asentaminen on muuttunut helpommaksi ja asetukset ovat entistä useammin valmiiksi oikein, mutta aina näin ei ole eikä suinkaan ole haitaksi tietää miten GNU/Linuxin kieliasetukset toimivat.

GNU/Linux on entistä useammin palvelinkäytossä ja siksi on entistä tärkeämpää huomata /etc-hakemiston alla olevien konfiguraatiotiedostojen ero verrattuna käyttäjien kotihakemistoissa oleviin konfiguraatiotiedostoihin. Asetukset, joiden on tarkoitus olla kaikilla voimassa on syytä olla /etc-hakemistossa.


1.2. Mistä löydän Finnish HOWTO:n viimeisen version?

HOWTO:n virallinen kotisivu on http://arska.org/finnish-howto/ vaikka myös Linux Documentation Project levittää sitä niin se on usein huomattavasti vanhempi kuin viralliselta kotisivulta löytyvä versio.


1.3. Mitä tämä dokumentti ei käsittele?

Dokumentti ei lokaalien osalta käsittele GNU/Linux-järjestelmiä, jotka käyttävät C-kirjaston versiota viisi tai vanhempia. Valtajakelut käyttävät C-kirjaston versiota kuusi, joka tunnetaan paremmin nimellä glibc2. (Debian ja Red Hat vaihtoivat C-kirjastonsa versioissa Debian GNU/Linux 2.0 ja Red Hat Linux 5.0).

Dokumentti ei käsittele XFree86:n versiota 3.2 vanhempia versioita.


1.4. Tekijänoikeuksista ja kopioinnista

Dokumenttia saa muuttaa ja levittää GNU Free Documentation License version 1.1 ehtojen mukaisesti tai vaihtoehtoisesti GNU General Public Licensen version 2, tai minkä tahansa myöhemmän version, mukaisesti. Dokumentin lähteinä ovat toimineet erityisesti Niels Kristian Bech Jensenin Danish-HOWTO ja jossain määrin Pekka Taipaleen Finnish HOWTO v. 1.1f.

Tekijä ei vastaa mahdollisista virheistä, mutta ottaa korjaus- ja parannusehdotuksia mielellään vastaan osoitteeseen .


1.5. Tekstin esitystavasta

Dokumentti on kirjoitettu DocBookin XML-versiolla, josta on tuotettu muut versiot.


1.6. Kiitokset

Kiitän kaikkia minulle meilitse ja uutisryhmässä sfnet.atk.linux kommentteja esittäneitä ihmisiä.


Luku 2. Näppäimistöasetukset

Konsolilla näppäimistöasetukset asetetaan loadkeys ja X Window Systemissä xmodmap komennolla.


2.1. Merkistö

Suomalaistettu GNU/Linux käyttää kansainvälistä ISO-8859-1- eli Latin-1-merkistöä tai ISO-8859-15- eli Latin-9-merkistöä. Tämän määritteleminen ei ole aina välttämätöntä, mutta monet tärkeät ohjelmat vaativat sen asettamisen.

ISO-8859-15-merkistöä, joka tukee euro -merkkiä, kutsutaan joskus myös nimellä Latin-0


2.1.1. Näppäimistökartan lataaminen

2.1.1.1. Konsolissa

Näppäimistökartan voi ladata käskyllä loadkeys fi-latin1 tai jos kbd on 1.08 tai uudempi voidaan käyttää myös komentoa loadkeys fi-latin9

Joissakin jakeluissa näppäimistökartan nimessä on .map.gz päätteen sijasta .kmap.gz pääte. Näppäimistökarttojen sijainnissa on eroja eri distribuutioiden välillä. Näppäimistökartat löytää esimerkiksi käskyllä find /usr -name '*latin1.*map*' -print

On syytä huomata, että oikea näppäimistökartta on fi-latin1 tai fi-latin9 eikä fi, joka on vanha 7-bittinen näppäimistökartta.

Debian GNU/Linuxissa loadkeys ajetaan käynnistyksen aikana skriptistä /etc/init.d/keymap.sh. Näppäimistökartan voi vaihtaa komennolla /usr/sbin/install-keymap.

Red Hatissa käynnistyksen aikana suoritetaan yleensä /etc/rc.d/init.d/keytable -skripti. Tämä skripti lukee /etc/sysconfig/keyboard -tiedoston, jossa määritellään käytettävä näppäimistökartta. Näppäimistön ollessa suomenkielinen tietosto sisältää sauraavan rivin:

	KEYTABLE=fi-latin1


2.1.1.2. XFree86 3

XFree86 3.2:ssa ja uudemmissa /etc/X11/XF86Config-tiedostossa pitäisi olla Keyboard section -kohdassa seuraavat rivit:


	Section "Keyboard"
	  Protocol    "Standard"
	  XkbRules    "xfree86"
	  XkbModel    "pc102"
	  XkbLayout    "fi"
	  XkbVariant   "nodeadkeys"
	EndSection

Näitä, kuten monia muitakin, asetuksia voi muokata omien mieltymyksien mukaan ja alla on esimerkkinä Debian GNU/Linux 2.2 (tätä kirjoitettaessa kyseessä oli vielä kehitysversio) "Keyboard Section:"


	Section "Keyboard"
	  Protocol    "Standard"
	  AutoRepeat   500 30
	  LeftAlt     Meta
	  RightAlt    Meta
	  ScrollLock   Compose
	  RightCtl    Control
	  XkbKeycodes   "xfree86"
	  XkbTypes    "default"
	  XkbCompat    "default"
	  XkbSymbols   "us(pc101)"
	  XkbGeometry   "pc"
	  XkbRules    "xfree86"
	  XkbModel    "pc102"
	  XkbLayout    "fi"
	EndSection

Lisätietoja XF86Config-tiedoston manuaalisivulta.


2.1.1.3. XFree86 4

XFreen versiossa neljä on hiukan erilaiset näppäimistöasetukset, joista tässä esimerkki:


Section "InputDevice"
    Identifier   "Generic Keyboard"
    Driver     "keyboard"
    Option     "CoreKeyboard"
    Option     "XkbRules"   "xfree86"
    Option     "XkbModel"   "pc105"
    Option     "XkbLayout"   "fi"
    Option     "XkbVariant"  "nodeadkeys"
EndSection

2.1.2. Kuolleet näppäimet

Kuolleet näppäimet ovat näppäimiä, joiden painaminen ei tulosta mitään ruudulle ennenkuin painetaan toista näppäintä. Mm. tilde, ~, on tällainen näppäin. Kuolleita näppäimiä tarvitaan useammasta kuin yhdestä merkistä koostuvien merkkien kuten ñ tai é kirjoittamiseen.


Luku 3. UTF-8

UTF-8 on Unicoden muoto, jolla voi kirjoittaa käytännössä mitä tahansa maailmassa puhuttavaa kieltä ja siihen on varattu tilaa symboleille kuten shakkinappulat ja sillä voi jopa kirjoittaa Tolkienin Tengwar-kirjaimilla.

Vaikka UTF-8 tuottaakin siirtymävaiheessa ongelmia muille kuin amerikanenglantia kirjoittaville niin se on ehdoton edellytys maailmanlaajuisesti toimivalle lokalisaatiolle.


3.1. Tekstitiedostojen konvertointi UTF-8:ksi

Tekstitiedostoja voi konvertoida recode-komennolla esimerkiksi näin:

$ recode Latin1..UTF-8 foo.dtd


3.2. Red Hat ja UTF-8

Red Hat otti käyttöön UTF-8 -merkistön 8-sarjassaan. Alla esitetty korjaus on helppo, mutta oikeastaan väärä tapa korjata ongelma: sen sijaan, että siirryttäisiin UTF-8:iin palataan yksitavuiseen merkistöön. Oikea tapa korjata asia on jättää lokaalit UTF-8-lokaaleiksi muuten kuin meilin ja nyyssien suhteen.


3.2.1. Red Hat 8.0

Red Hat 8.0 on tätä kirjoitettaessa ainut distribuutio, joka käyttää oletuksena UTF-8-lokaaleja. Jotta se toimisi moitteettomasti normaalissa työpöytäkäytössä tiedostoon /etc/sysconfig/i18n pitää tehdä seuraavat muutokset:

LANG="fi_FI@euro"
SUPPORTED="en_US:en:fi_FI@euro:fi_FI:fi"
SYSFONT="lat0-16"
SYSFONTACM="iso15"


3.2.2. Red Hat 8.1 beta Phoebe

Phoeben vaatimat asetukset ovat hiukan erilaisia kuin Red Hat 8.0:n:

LANG="C"
SUPPORTED="en_US:en:fi_FI@euro:fi_FI:fi"
SYSFONT="lat0-16"


3.3. Debian GNU/Linux ja UTF-8

Käyttäjien, jotka haluavat käyttää UTF-8:ia yhdessä Debianin kanssa, kannattaa tutustua dokumenttiin Step by step introduction to switching your debian installation to utf-8 encoding.


3.4. SuSE ja UTF-8

SuSE siirtyi UTF-8 oletukseen versiossa 9.1. Jos sen haluaa vaihtaa niin sen voi tehdä YaST:illa seuraavasti: Yast2 -> System -> Sysconfig editor -> Search -> RC_LANG.


Luku 4. Fontit

4.1. Debian ja X Window Systemin fontit

Debianin versiossa 3.0 merkistöt, joita tarvitaan suomen kirjoittamiseen, siirrettiin fonttipaketteihin, joiden nimessä on sana transcoded. Ne, tai osa niistä, pitää asentaa, jotta mm. Gnome sovellukset toimivisivat.

$ apt-cache search transcoded | egrep font
xfonts-base-transcoded - standard fonts for X (transcoded from ISO 10646-1)
xfonts-75dpi - 75 dpi fonts for X
xfonts-100dpi-transcoded - 100 dpi fonts for X (transcoded from ISO 10646-1)
xfonts-base - standard fonts for X
xfonts-100dpi - 100 dpi fonts for X
xfonts-75dpi-transcoded - 75 dpi fonts for X (transcoded from ISO 10646-1)


Luku 5. Näytön ja ohjelmien asetukset

Jotkin ohjelmat pitää kääntää "8-bit-clean", jotta ne toimisivat hyvin skandinaavisilla merkeillä. Jotkin ohjelmat tarvitsevat muitakin asetuksia.


5.1. "Skandini eivät toimi. Mitä teen?"

 • Tarkista lokaaliasetuksesi. Toimiiko ohjelma oikein jos käynnistät sen komennolla LC_ALL=fi_FI ohjelman_nimi?. Tarkista mitä tulostaa komento locale.

 • Jos käyttämästi ohjelma on komentoriviohjelma ja komentotulkkisi on bash, joka on linuxin oletus, tarkista readline-kirjaston asetukset.

 • Tarkista löytyykö käyttämäsi ohjelma niiden ohjelmien joukosta, joille oikea lokaali ei riitä.


5.2. Locale-asetukset

Debianissa lokaaliasetukset asetetaan tiedostoon /etc/environment ja Red Hatissa tiedostoon /etc/sysconfig/i18n


5.2.1. Debian


LANG=C
LC_CTYPE=fi_FI@euro
LC_PAPER=fi_FI@euro
LESSCHARSET=latin1

5.2.2. Red Hat


LANG=C
LC_CTYPE=fi_FI@euro
LC_PAPER=fi_FI@euro
LESSCHARSET=latin1
export LANG LC_CTYPE LESSCHARSET 

5.3. Euro-merkki

Uusi merkistö, ISO-8859-15 eli latin9, jota hämmennyksen maksimoimiseksi usein myös latin0:ksi kutsutaan, on luotu korvaamaan ISO-8859-1 (latin1) ja se tarjoaa Euroopan unionin yhteisen rahayksikön euro- ja senttimerkit.

Euro löytyy näppäinyhdistelmällä AltGr-e. Sentti löytyy näppäinyhdistelmän AltGr-Shift-e takaa X:ssä ja konsolissa oikea näppäinyhdistelmä on AltGr-c. Senttejä ei kuitenkaan normaalisti käytetä.

Tämä luku on erityisen Debian-painoitteinen, mutta sen ohjeilla saanee myös muut distrot toimimaan, mutta se vaatinee normaalia enemmän luovuutta.


5.3.1. Euro ja lokaalit

glibc 2.2 ja uudemmat tukevat euroa. Oikea lokaaliarvo on fi_FI@euro.


5.3.2. Euro konsolissa

Distribuutiosta riippuen pitää ladata konsolifontti, joka tukee euroa joko komennolla setfont (RH-johdannaiset) tai consolechars (Debian-johdannaiset).

Debianissa muokataan tiedostoa /etc/console-tools/config siten, että poistetaan kommenttimerkki SCREEN_FONT:

SCREEN_FONT=lat0-16

Red Hatissa asetetaan tiedoon /etc/sysconfig/i18n rivit

SYSFONT=lat0-16
SYSFONTACM=iso15


5.3.3. Euro X Window Systemissä

AltGr-e tuottaa normaaliasetuksilla geneerisen valuuttasymbolin, joka näyttää nelijalkaiselta hämähäkiltä. Kun sovelluksen käyttämä fontti vaihdetaan ISO-8859-15-fontiksi niin sen tilalle tulee euro. Debianissa tämän voi tehdä lisäämällä tiedostoon /etc/X11/app-defaults/XTerm esimerkiksi rivi

.XTerm.VT100.font: -jmk-neep alt-medium-r-*-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-15

Mikäli AltGr-e ei toimi lisää tiedostoon /etc/X11/Xmodmap rivi

keycode 26 = e E EuroSign


5.3.4. KDE

Vaihda KControlissa fonttiasetus ISO-8859-15-merkistöksi.


5.3.5. GTK ja Gnome

Vaihda Gnome Control Centerissä fonttiasetus ISO-8859-15-merkistöksi.

Parempi tapa tehdä tämä on vaihtaa GTK+:n konfiguraatiota komennoilla


cd /etc/gtk
ln -s gtkrc.iso-8859-15 gtkrc

5.3.6. Emacs

Emacs 21 ja uudemmat tukevat euroa seuraavalla elisp-asetuksella:


 (set-language-environment "Latin-9")

5.4. Merkit, joita voidaan näyttää GNU/Linuxissa

Komento dumpkeys -l | less näyttää käytettävissä olevat merkit.


5.5. Ohjelmakohtaiset merkistöasetukset

Monet ohjelmat vaativat erityisasetuksia toimiakseen. Esimerkiksi GNU readline -kirjastoa käyttävät kirjastot lukevat /etc/inputrc- tai ~/.inputrc-tiedostot käynnistyessään. Mm. bash ja MySQL:n komentoriviasiakas käyttävät tätä kirjastoa.

Ennen ohjelmakohtaisia asetuksia on kuitenkin syytä säätää lokaalit kuntoon. Ongelmat häviävät usein jo tällön.


5.5.1. bash

Tiedostoon /etc/inputrc tai ~/.inputrc seuraavat rivit:


	set input-meta on
	set output-meta on

Jotkin järjestelmät vaativat lisäksi asetuksen


	 set convert-meta off

5.5.2. elm

Tiedostoon ~/.elm/elmrc seuraavat rivit:


	charset = iso-8859-1
	displaycharset = iso-8859-1
	textencoding = 8bit

Tämä ei välttämättä toimi kaikkien elm-versioiden kanssa. Osittaisen MIME-tuen saa elmiin metamail-paketin avulla.


5.5.3. elm-ME+

Lisää tiedostoon /etc/elm-me/elm.mimecharsets seuraava rivit:


fi_FI ISO-8859-1
fi_FI@euro ISO-8859-15

5.5.4. emacs

Nykyiset Emacsit toimivat oikein X Window Systemissä kunhan lokaaliasetukset ovat kunnossa. Konsolissa tai -nw valitsimella käynnistettynä näin ei kuitenkaan ole vaan ~/.emacs-tiedostoon pitää lisätä seuraava rivi:


(set-input-mode nil nil 'foo)

5.5.4.1. Gnus

Gnus toimii merkistöjen osalta oikein ilman muutoksia GNU Emacsin ja XEmacsin uudempien versioiden kanssa, mikäli näihin on käännetty mukaan monikielisyyslaajennukset (MULE, Multi-lingual enhancements) ja järjestelmän lokaaliasetukset on konfiguroitu oikein.

Muussa tapauksessa lisätään tiedostoon ~/.gnus:


     (setq gnus-default-posting-charset 'iso-8859-1)
     (setq message-default-charset 'iso-8859-1)

5.5.4.2. vm

Lisää tiedostoon ~/.vm

	(setq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding '8bit)


5.5.5. irc ja sen johdannaiset

Lisätään tiedostoon /etc/irc/script/local rivit tai kirjoitetaan ne komentokehotteeseen:

set EIGHT_BIT_CHARACTERS on 
set TRANSLATION LATIN_1 


5.5.6. groff

Käynnistetään groff käskyllä groff -Tlatin1 <input-tiedosto>


5.5.7. joe

Käynnistetään joe käskyllä joe -asis tai lisätään tiedostoon ~/.joerc


	-asis

5.5.8. kermit

Epätäydellinen, mutta varsin toimiva ~/kermrc:


    set terminal bytesize 8
    set command bytesize 8
    set file bytesize 8
    set language finnish
    set file character-set latin1-iso
    set transfer character-set latin1-iso
    set terminal character-set latin1-iso	

Asetuksia on muutettava jos remote host on käyttöjärjestelmältään DOS tai OS/2.


5.5.9. less

Asetetaan ympäristömuuttuja: LESSCHARSET=latin1 Tämä ei ole välttämätöntä, jos järjestelmä tukee lokaaleja. Tällöin voidaan myös asettaa ympäristömuuttujien LANG, LC_CTYPE tai LC_ALL arvo.


5.5.10. ls

ls toimii oikein kunhan lokaaliympäristömuuttuja LC_CTYPE, LANG tai LC_ALL on asetettu.


5.5.11. links

Lisätään tiedostoon ~/.links/.links.cfg rivi


	terminal2 "linux" 0 0 0 0 ISO-8859-1

5.5.12. lynx

Tiedostoon ~/.lynxrc seuraava rivi:


	character_set=ISO Latin 1

Tämän voi asettaa myös tiedostossa /etc/lynx.cfg tai lynxin Options -valikossa.


5.5.13. man

Katso Kohta 5.5.6 groff.


5.5.14. metamail

Asetetaan ympäristömuuttuja MM_CHARSET=ISO-8859-1


5.5.15. nn

Tiedostoon ~/.nn/init seuraava rivi:


	set data-bits 8

5.5.16. OpenOffice Debian GNU/Linuxissa

Kunhan lokaalit on asetettu suomalaisiksi suomenkielisen OpenOfficen saa kun asentaa paketin openoffice.org-l10n-fi.


5.5.17. pine

Tiedostoon ~/.pinerc seuraava rivi:


	character-set=ISO-8859-1

Tämä voidaan asettaa myös pinen Setup | Config -menussa. pinen news-asetukset ovat:


	enable-8bit-esmtp-negotiation
	enable-8bit-nntp-posting

5.5.18. rlogin

Käynnistetään rlogin käskyllä rlogin -8 foo.bar.fi


5.5.19. sendmail

Lisätään tiedostoon /etc/sendmail.mc rivi


	define(`confEIGHT_BIT_HANDLING', `mimefy')dnl

tai lisätään /etc/sendmail.cf:ään rivit:


	O EightBitMode=mimefy

5.5.20. tcsh

Lisätään tiedostoon /etc/csh.login tai ~/.login rivi


	setenv LC_CTYPE fi_FI@euro

5.5.21. telnet

Lisätään tiedostoon ~/.telnetrc rivi jokaista remote hostia kohden:


	hostname set outbinary true

5.5.22. TeX/LaTeX

Aja ensin texconfig. Valitse hyphenation -> latex ja poista kommentointi finnish -sanan edestä sekä tallenna tekemäsi muutokset. EDITOR-ympäristömuuttujan on syytä olla kunnossa, jotta voit käyttää tuttua editoria. Tämän jälkeen tarvitset vielä ao. määritykset dokumenttiisi, jotta ääkköset ja suomenkielinen tavutus toimisi.

	\usepackage[latin1]{inputenc}
	\usepackage[T1]{fontenc}
	\usepackage[finnish]{babel}


5.5.22.1. Desimaalipilkku

Nyyssiartikkelissa annetaan seuraava ohje, jolla desimaalipilkun saa toimimaan.

\documentclass{article}
\usepackage{t1enc}
\usepackage{a4}
\usepackage[finnish]{babel}
\DeclareMathSymbol{,}{\mathpunct}{letters}{"3B}
\DeclareMathSymbol{.}{\mathord}{letters}{"3B}
\DeclareMathSymbol{\decimal}{\mathord}{letters}{"3A}

\begin{document}
  Ajatellaan, että $f(x, y, z) = 3.333$. Mitäs sitten?
\end{document}


5.5.22.2. LaTeX-ohjeita

Lisätietoja dokumentista Pitkänpuoleinen johdanto LaTeX2e:n käyttöön


5.5.23. tin

Lisää ~/.tin/headers-tiedostoon rivit


	Mime-Version: 1.0
	Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
	Content-Transfer-Encoding: 8bit

5.6. Tekstitiedostoformaatit muilla alustoilla

ISO-8859-1 -tekstitiedostoja voidaan muuttaa esimerkiksi DOS-tekstitiedostoiksi käyttämällä recode-ohjelmaa koodisivulla 850. Esimerkiksi DOS-tiedosto foo.txt muutetaan unix-tekstitiedostoksi käskyllä recode cp850:latin1 foo.txt recode on saatavissa Debian GNU/Linuxiin pakettina ja kaikista GNU ftp-arkistoista.


Luku 6. Lokaalituki glibc2:ssa ja uudemmissa

6.1. Yleiset asetukset

Monia kohdan Ohjelmakohtaiset näppäimistöasetukset ongelmia voidaan välttäää asettamalle oikeat lokaaliasetukset.

Lokaaliasetuksia voi muuttaa monella tavalla, joita localen manuaalisivu kuvaa tarkemmin. Suosittuja asetuksia ovat ympäristömuuttujien LANG, LC_ALL tai LC_CTYPE arvon asettaminen arvoon


	fi_FI

tai arvoon


	fi_FI@euro

Taulu 6-1. Lokaalit

LokaaliympäristömuuttujaKäyttö
LC_COLLATE Merkkijonojen järjesteminen.
LC_CTYPE Merkkien luokittelu ja muuntaminen.
LC_MESSAGES Ohjelmien kääntäminen mikäli ohjelma käännöstä tukee ja muut lokaaliympäristömuuttujat eivät ole ristiriidassa LC_MESSAGES-ympäristömuuttujan kanssa.
LC_MONETARY Raha-arvot
LC_NUMERIC Numeeristen ei-raha-arvojen muotoilu
LC_TIME Päivämäärän ja ajan muotoilu
LC_PAPER Paperikoon määrittely
LC_ALL Määrittelee kaikki edellä mainitut ympäristömuuttujat. Muut lokaaliympäristömuuttujat jätetään huomiotta.
LANG Määrittelee kaikki edellä mainitut ympäristömuuttujat, mutta yksittäiset lokaaliympäristömuuttujat voi määritellä erikseen.

Tässä mallisesimerkki:


LANG=C
LC_CTYPE=fi_FI@euro
LESSCHARSET=latin1

6.2. Debian ja lokaalit

Tilan säästämiseksi Debianin asennus ei generoi kaikkia lokaaleja automaattisesti vaan ne pitää valita asennuksen aikana tai generoida asennuksen jälkeen lisäämällä tiedostoon /etc/locale.gen rivit


fi_FI ISO-8859-1
fi_FI@euro ISO-8859-15

ja ajamalla sen jälkeen komento locale-gen.

Mikäli lokaaleja ei haluta ylläpitää Debianissa käsin voidaan käyttää komentoa dpkg-reconfigure locales.